Saltar ao contido

Agenda Urbana 2030 Santiago de Compostela

2-Modelo de cidade-Cabecera-100
2-Modelo de cidade-Cabecera-movil-100
DIAGNOSE PREVIA > Cidade

Modelo de Cidade

Na análise do modelo de cidade saliéntase, por unha banda, a relevancia de Santiago no conxunto da comunidade autónoma e a súa posición central dentro do sistema urbano galego. Pola outra, o Concello dispón de ferramentas sólidas que permiten unha axeitada planificación e xestión urbanística, que serán chave á hora de afondar no modelo de cidade compacta do futuro, adaptada ao cambio climático e á transición enerxética e ecolóxica.

A pesares de contar cun núcleo urbano compacto, o modelo de distribución de determinados equipamentos básicos non terminan de favorecer a consolidación dunha cidade peonil e camiñable. A isto súmase a dispersión poboacional na área norte, onde resulta moi complicado achegar todos os servizos nas mesmas condicións, e tamén o éxodo da poboación nova a municipios da periferia.

Servizos como os de residencias de maiores non permiten manter a continuidade da vida social das persoas usuarias nos seus barrios de orixe. Porén, si se detecta que a cidade dispón dun tecido urbano cun razonable equilibrio entre usos terciarios e residenciais. Ademais, Santiago conta coa vantaxe de ter unha rede moi variada e ben distribuída de espazos verdes, que favorecerán os espazos de convivencia e intercambio social.

2-Modelo de cidade-Foto-1-100

Retos en materia de modelo de cidade

Posta en marcha dun modelo territorial en coordinación cos municipios lindeiros

para acadar unha área urbana compacta e axeitadamente articulada.

Revisar as dotacións das redes de servizos existentes

para que favorezan as relacións de proximidade dentro da malla urbana e cumprindo cos criterios de cidade paseable.

Favorecer a continuidade da vida social das persoas maiores

a través dunha axeitada distribución das residencias que non desarraiguen dos seus barrios ás persoas usuarias.

Aproveitar os eixos comerciais da cidade para crear percorridos peonís

que enlacen os diferentes barrios e promover o equilibrio entre usos terciarios e residenciais.

Promover unha ambiciosa estratexia ambiental que permita conectar todo o territorio

tomando o río Sar como columna vertebral.